Matës i zgjuar

243,19 лв. без ДДС

SKU: G-58728 Kategori:

Përshkrim

Matësi inteligjent i cili përdoret për të matur energjinë elektrike hyrëse dhe dalëse në një objekt. Raporti mund të përdoret vetëm për të dhëna statistikore ose në kombinim me invertorët për të bërë një sistem rrjeti tërësisht për nevojat e veta ose i kombinuar me eksportimin e energjisë elektrike të panevojshme në rrjet.

Duke e lidhur inverterin me të, mund të rregulloni saktësisht se sa energji kthehet në rrjet, në cilën orë dhe nëse kthehet fare.Gjithashtu ju lejon të monitoroni lëvizjen e energjisë në amvisëri ose prodhimin tuaj në kohë reale, nëpërmjet aplikacionit inverter.