Matësi inteligjent SMA

845,61 лв. без ДДС

SKU: G-14592 Kategori:

Përshkrim

Një zgjidhje matës shumë efikase për menaxhimin inteligjent të energjisë në sistemet fotovoltaike me pajisje SMA. Matësi i Energjisë SMA llogarit vlerat e matura elektrike të sakta dhe të balancuara në fazën dhe i transmeton ato përmes Ethernetit në rrjetin lokal. Në këtë mënyrë, të gjitha të dhënat në lidhje me furnizimin e rrjetit dhe energjinë elektrike të blerë, si dhe gjenerimin e FV nga invertorët e tjerë PV mund të transmetohen në sistemet SMA shpesh dhe me një nivel të lartë saktësie. Integrimi i njehsorit të energjisë SMA krijon në të gjitha sistemet një konfigurim sistemi të koordinuar në mënyrë perfekte që garanton performancën dhe stabilitetin më të lartë me kursimet më të mira të kostos dhe rritjen e vetëkonsumit.