METER SMART NJEFAZOR SOLAX DDSU666

281,00 лв. без ДДС

SKU: G-47973 Kategori:

Përshkrim

Matësi elektronik i fuqisë i serisë DDSU666 miraton montimin standard DIN35mm DIN-shinë; Karakterizohet nga matja e parametrave njëfazor aktive, reaktive dhe elektrike; Zbatohet gjerësisht për vlerësimin dhe monitorimin e energjisë së brendshme të ndërmarrjeve industriale dhe minierave, hoteleve, shkollave dhe ndërtesave të mëdha publike.