SOLAX METER TREFAZOR DTSU666-D-CT

388,00 лв. без ДДС

SKU: G-58678 Kategori:

Përshkrim

Matësi elektronik i energjisë i serisë DTSU666 miraton montimin standard DIN35mm në shina DIN; Karakterizohet nga matja e parametrave trefazor aktive, reaktive dhe elektrike; Zbatohet gjerësisht për vlerësimin dhe monitorimin e energjisë së brendshme të ndërmarrjeve industriale dhe minierave, hoteleve, shkollave dhe ndërtesave të mëdha publike.