SOLAX T-BAT H 5.8 MASTER BATERY PACK V1

6 081,00 лв. без ДДС

SKU: G-69976 Kategori:

Përshkrim

KUJDES:
Materiali i rrezikshëm sipas UN 3480 / Klasa e rrezikut të transportit 9 / Grupi i paketimit II Kur lidhni baterinë SolaX T-BAT H 5.8, sigurohuni që të vëzhgoni diapazonin e tensionit të inverterit.

Prandaj, për pajisjet hibride X-1, duhet të lidhet të paktën 1 bateri kryesore dhe maksimumi 2 bateri skllav.

Për hibridet X-3, duhet të lidhet të paktën 1 bateri kryesore dhe të paktën 1 bateri skllav. Mund të lidhen maksimumi 3 bateri skllav.

**V1T-BAT H 5.8 nuk është në përputhje me V2 T-BAT H 5.8 **